ΚΡΑΣΙΑ

ΧΥΜΑ Κρασί λευκό,ροζέ 0,5lt2.50
ΧΥΜΑ Κρασί λευκό,ροζέ 1lt4.00
ΧΥΜΑ Κρασί λευκό,ροζέ 1,5lt6.30
XYMA Κρασί ροζέ, κόκκινο,ημύγλικο 0,5lt3.00
XYMA Κρασί ροζέ, κόκκινο,ημύγλικο 1lt5.50
XYMA Κρασί ροζέ, κόκκινο,ημύγλικο 1,5lt7.70
XYMA Βιολογικό κρασί Λήμνου λευκό 0,5lt3.30
XYMA Βιολογικό κρασί Λήμνου λευκό 1lt6.00
XYMA Βιολογικό κρασί Λήμνου λευκό 1,5lt8.50
ΧΥΜΑ Βιολογικό κρασί Λήμνου ροζέ, κόκκινο,ημύγλικο 0,5lt3.60
ΧΥΜΑ Βιολογικό κρασί Λήμνου ροζέ, κόκκινο,ημύγλικο 1lt6.50
ΧΥΜΑ Βιολογικό κρασί Λήμνου ροζέ, κόκκινο,ημύγλικο 1,5lt9.00
ΦΙΑΛΗ ΒΙΟ ΛΗΜΝΟΣ λευκός βιολογικός οίνος Λήμνου 750ml12.00
ΦΙΑΛΗ ΒΙΟ ΛΗΜΝΟΣ ερυθρός βιολογικός οίνος Λήμνου13.00
ΦΙΑΛΗ ΡΟΔΟΝ ροζέ βιολογικός οίνος Λήμνου15.00
X